Zatrudnimy lekarzy

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z  o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zatrudni lekarzy uchodźców z Ukrainy spełniających warunki do uzyskania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Nocnej Pomocy Lekarskiej. Zapraszamy do kontaktu  osobistego w sekretariacie szpitala przy ul. Warszawskiej 104, elektronicznie na adres emailowy sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl   Dodatkowe  informacje  można uzyskać telefonicznie pod nr 609 131 770

Шпіталь у Верушові запрошує  лікарів  інтерністів та спеціалістів сімейної медицини з України, які відповідають умовам для отримання тимчасової ліцензії  лікаря в Польщі для роботи у відділенні внутрішніх хвороб та нічної медичної допомоги. Не соромтеся звертатися до нас особисто в офіс лікарні за адресою: вул. Warszawska 104, в електронному вигляді на електронну адресу sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 609 131 770