Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Powiatowym Centrum Medycznym sp. z o.o. Szpital Powiatowy wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013 obejmuje:

Leczenie szpitalne zachowawcze i zabiegowe, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka paliatywna i hospicyjna stacjonarna i domowa, świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, diagnostyka, rehabilitacja lecznicza, ratownictwo medyczne, medycyna szkolna.

Zakres Lokalizacja
Leczenie szpitalne zachowawcze i zabiegowe, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, diagnostyka, rehabilitacja lecznicza, ratownictwo medyczne ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
Ratownictwo medyczne ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
Ratownictwo medyczne  ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew
Medycyna szkolna ul. Mikołaja Kopernika 2a, 98-400 Wieruszów
Medycyna szkolna ul. Teklinowska 27, 98-400 Wieruszów
Medycyna szkolna ul. Szkolna 1-3, 98-400 Wieruszów