Pracownia badań endoskopowych


Pracownia wykonuje badania na podstawie skierowania lekarza rodzinnego lub lekarza poradni specjalistycznej w ramach umowy z NFZ (bezpłatnie).

W pracowni badań endoskopowych wykonywany jest pełen zakres specjalistycznych badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego czyli gastroskopia, kolonoskopia i rektoskopia.

Badania wykonywane w pracowni

Gastroskopia – polega na wprowadzeniu endoskopu do przewodu pokarmowego, co pozwala dokładnie ocenić przełyk, wpust, żołądek, odźwiernik oraz dwunastnicę. W trakcie badania oceniany jest wygląd bony śluzowej, sok żołądkowy (kolor, ilość, obecność żółci) oraz sprawdzana jest elastyczność ścian. Możliwe jest stwierdzenie obecności owrzodzeń, nadżerek, polipów, guzów, uchyłków, przepuklin lub zwężeń i zniekształceń. W trakcie badania można wydobywać ciała obce jak i usuwać pozostałości po zabiegach chirurgicznych. Gsatroskopia pozwala na pobranie materiału do badania histopatologicznego oraz testu pozwalającego na wykrycie bakterii Helicobacter pylori. Pobranie tkanek do badań ma duże znaczenie w diagnostyce zmian nowotworowych.

Kolonoskopia – badanie całego jelita grubego – polega na wprowadzeniu przez odbyt kolonoskopu na głębokość około 100 cm i ocenie całego jelita grubego. W badaniu ocenia się błonę śluzową jelita grubego poszukując zmian patologicznych. Przy użyciu dodatkowych instrumentów istnieje możliwość pobrania wycinków do badania histopatologicznego jak również wykonanie zabiegów endoskopowych np. usunięcie polipów.

Rektoskopia – wziernikowanie odbytnicy – badanie umożliwia wykrycie zmian chorobowych w odbytnicy i początkowym odcinku esicy. Polega na wprowadzeniu do odbytnicy podświetlonego wziernika (rektoskopu) na głębokość 20-30 cm.


Przygotowanie do badań endoskopowych

  • W przypadku gdy pacjent przyjmuje leki rozrzedzające krew takie jak acard, aspiryna, polopiryna, etopiryna, polocard i inne zawierające kwas acetylosalicylowy należy odstawić  po konsultacji z lekarzem kierującym na badanie 7 dni przed badaniem.
  • Leki takie jak Clopidogrelem/ Plavix lub Tiklopidyną/ Ticlo, Aclotin – po konsultacji z lekarzem prowadzącym odstawić na 7-14 dni przed badaniem.
  • Leczeni przeciwzakrzepowo muszą być przestawieni na leczenie heparyną drobno cząsteczkową i wykonanie badania INR dzień przed badaniem.
  • Pacjenci chorujący na cukrzycę powinni być przygotowani do badania kolonoskopii pod kontrolą lekarza prowadzącego.
  • Przed badaniem górnego odcinka przewodu pokarmowego pacjent powinien być około 6 godzin na czczo.
  • Badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego (kolonoskopia) wymaga bardziej specyficznego przygotowania. Zalecane jest stosowanie diety bezpestkowej na 7 dni przed badaniem i diety płynnej przez 2 dni poprzedzające badanie przyjęcie środka oczyszczającego jelito grube w dniu poprzedzającym badanie (pacjent powinien pić płyn aż do momentu całkowitego wypróżnienia. W przypadku, gdy jelito nie zostało całkowicie oczyszczone, wieczorem i rano w dniu badania wykonać enemę z ciepłej wody lub roztworu fizjologicznego. Warunkiem prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia kolonoskopii jest prawidłowe wyczyszczenie.

Telefony

Telefon  kontaktowy: 459 595 112

Rejestracja


Rejestracja do poradni osobiście lub telefonicznie:
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 10:00-15:00, wtorek w godz. 7:00-15:00

Lekarze


dr n. med. Abdulhabbib Annabhanispecjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii
dr n. med. Marcin Mielczarekspecjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii
lek. Rafał Gwóźdźspecjalista chorób wewnętrznych
dr n.med. Karol Kowalskispecjalista gastroenterologii