Dział Farmacji Szpitalnej


Dział Farmacji Szpitalnej znajduje się na parterze szpitala. Zaopatruje oddziały szpitalne, Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Hospicjum Domowe, poradnie i pracownie specjalistyczne szpitala, Ratownictwo Medyczne, POZ w produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Kontakt


Telefon
45 95 95 112
E-mailapteka@pcm-nzoz-wieruszow.pl

Kierownikmgr farmacji Alicja Jasiak
Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej