Hospicjum domowe


HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE


Pomoc w opiece paliatywnej (hospicyjnej) łagodzi cierpienia, uśmierza ból, przynosi ulgę i gwarantuje im lepszą jakość życia. Zapewnia wsparcie rodzinie zarówno w czasie choroby i osierocenia (po odejściu bliskiej osoby). Obejmuje opieką wszystkich, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują.
Hospicjum Domowe – stara się o poprawę jakości życia chorego podejmując starania, aby złagodzić dolegliwości bólowe i zaspokoić najważniejsze potrzeby chorego. Opieka jest oparta na wzajemnej współpracy służb medycznych i rodziny chorego.
W skład personelu wchodzą: lekarze, pielęgniarki, psycholog oraz ksiądz.
Opieka hospicyjna nie powoduje przyśpieszenia lub opóźnienia zgonu.
Jest przeciwna eutanazji. Pomaga rodzinie radzić sobie z chorobą bliskiego człowieka.

„Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą.”

Opieka lekarska – ma na celu ofiarowanie ulgi w cierpieniu poprzez zwalczanie bólu fizycznego i objawów towarzyszących chorobie.
Opieka pielęgniarska – pełniona jest przez pielęgniarki hospicyjne. Uczą rodziny chorych wykonywania prostych czynności pielęgnacyjnych.
Pomoc psychologiczna – w tych trudnych chwilach pomaga zarówno choremu jak i rodzinie zrozumieć sytuację, poznać własne uczucia, nauczyć się rozwiązywać trudne problemy i wyznaczyć sobie nowe cele do realizacji.

„Dobroć, ta prawdziwa i bezinteresowna, ma niesłychaną moc.”


Pomoc socjalna – to pomoc w uzyskaniu świadczeń z pomocy społecznej i ZUS-u oraz w organizowaniu usług opiekuńczych, a także porad w zakresie praw pacjentów.
Pozyskiwanie różnorodnych możliwości w uzyskiwaniu pomocy w wsparcia organizacji i instytucji pozarządowych.
• Posługa duszpasterska – pełniona przez księdza ma na celu zaspokojenie potrzeb religijnych chorego oraz jego bliskich.


„Wiara rodzi się ze słuchania.”

Telefon


Tel: 45 95 95 112
Tel. kom: 693 940 030

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub osobiście:
Od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 – 14.00


Kierownik


Honorata KasztanPielęgniarka Oddziałowa

Personel Medyczny


Beata UlatowskaLekarz Hospicjum
Beata ŚmiałekPielęgniarka Hospicjum