Ratownictwo Medyczne


Dysponujemy trzema zespołami:

Zespół Ratownictwa Medycznego P – podstawowy, który stacjonuje w Wieruszowie,
ul. Warszawska 104 (24 godziny)

Zespół Ratownictwa Medycznego P – podstawowy, który stacjonuje w Sokolnikach,
ul. Piłsudskiego 1 (12 godzin)


Zespół Ratownictwa Medycznego P – podstawowy, który stacjonuje w Złoczewie,
ul. Burzenińska 8 (24 godziny)

Kiedy wezwać zespół ratownictwa medycznego?
Naczelnym celem sytemu Państwowe Ratownictwo Medyczne jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, czyli stanu wymagającego podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych, w związku z nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniem się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała, lub utrata życia.

Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora:

  • dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne),
  • powód wezwania,
  • kto potrzebuje pomocy,
  • kto wzywa zespół ratownictwa medycznego.

Należy odpowiadać na pytania dyspozytora, dostosować się do jego zaleceń w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.

Po przyjeździe na miejsce wezwania, ratownicy udzielają choremu pierwszej pomocy i – gdy jest taka potrzeba – zawożą go do szpitala. Pacjent nie decyduje o tym, do którego szpitala zostanie przewieziony. Udzielający pomocy doraźnej zespół ratownictwa medycznego transportuje bowiem chorego do najbliższej placówki, wskazanej przez dyspozytora lub koordynatora medycznego.

Telefon


Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego należy zadzwonić pod numer 999 lub 112

KierownikElżbieta Winkowska-Kulok
Kierownik Ratownictwa Medycznego

Galeria