Izba przyjęć


W przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych, pacjent ma prawo skorzystać z pomocy doraźnej w szpitalnej Izbie Przyjęć bez skierowania. W razie konieczności pacjent jest zabezpieczany medycznie i transportowany do innej, specjalistycznej placówki. Izba Przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowe. Świadczenia planowe pacjent może otrzymać w ciągu dnia,  w trybie ambulatoryjnym, u swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty.

Izba Przyjęć szpitala przyjmuje pacjentów:   – zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty na przyjęcie
     planowe do szpitala,
   – przywiezionych przez zespoły Ratownictwa Medycznego,
   – zgłaszających się samodzielnie w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Udając się do szpitala należy zabrać między innymi:
   – skierowanie do szpitala,
   – dowód tożsamości,
   – Karty Informacyjne z wcześniejszych hospitalizacji,
   – wyniki badañ kierunkowych.

Telefony


Telefon kontaktowy   459 595 112

Kierownik


lek. Krzysztof Gerc Lekarz Koordynator
Elżbieta Winkowska-Kulok Koordynator Pracy Izby

Galeria