Hospicjum Stacjonarne, to specjalistycznie przygotowany do spełniania swojej roli oddział lecznictwa stacjonarnego, w którym pracuje zespół terapeutyczny pełniący opiekę z zakresu medycyny paliatywnej.

Hospicjum stacjonarne obejmuje swoją opieką pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi i nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu, określonymi przepisami prawa – zgodnie z wykazem, będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku z późniejszymi zmianami.

Działalność hospicjum obejmuje:

  • zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych,
  • łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych,
  • wspomaganie rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.

Celem opieki paliatywnej, jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin.

Przyjęcie do Hospicjum Stacjonarnego

Hospicjum stacjonarne obejmuje swoją opieką pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi i nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu, określonymi przepisami prawa – zgodnie z wykazem, będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku z późniejszymi zmianami.

  • wymagane jest skierowanie do szpitala od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny, specjalista, lekarz z oddziału szpitalnego)
  • warunkiem objęcia opieką przez hospicjum stacjonarne jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego lub jego opiekuna ustawowego
  • ostateczną decyzję o objęciu pacjenta leczeniem w hospicjum stacjonarnym podejmuje lekarz hospicjum

Telefony


Pielęgniarka oddziałowa   62 78 45 519

Zgłoszeń można dokonywać osobiście lub przy pomocy innych osób u pielęgniarki oddziałowej w godzinach 10.00-14.00 w dni robocze.

Kierownik


Monika Malinowska
Lekarz Koordynator
Honorata Kasztan
Pielęgniarka Oddziałowa

Galeria