Władze Spółki


  • Walne Zgromadzenie ze 100% udziałem Powiatu Wieruszowskiego 
  • Rada Nadzorcza:  – Lech Witkowski
      – Jarosław Dylak
      – Leszek Rudawski

Prezes Zarządu
Dyrektor PCM sp. o.o. Szpital Powiatowy w Wieruszowie               
Eunika Adamus
email:
prezes@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Z-ca Dyrektora ds. medycznych
Prokurent
dr n. med. Małgorzata Ruczka
Telefon 459 595 112
email:
dyr.medyczny@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Z-ca Dyrektora ds. organizacji i jakości
Prokurent
Katarzyna Śmiałek-Kędzia
Telefon 459 595 112
email:
pelnomocnik@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Prokurent
lek. med. Longin Słowikowski
Naczelna Pielęgniarka
Małgorzata Wróbel
Telefon 459 595 112
email:
naczelna@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Pielęgniarka Epidemiologiczna
Bożena Waligóra
Telefon 459 595 112
email:
epidemiologia@pcm-nzoz-wieruszow.pl