Władze Spółki


  • Walne Zgromadzenie ze 100% udziałem Powiatu Wieruszowskiego 
  • Rada Nadzorcza:
     – Lech Witkowski
     – Małgorzata Nowicka
  •  – Szymon Ratajczyk

Prezes Zarządu
Dyrektor PCM sp. o.o. Szpital Powiatowy w Wieruszowie               
Eunika Adamus
email:
prezes@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Z-ca Dyrektora ds. medycznych

dr n. med. Małgorzata Ruczka
Telefon 459 595 112
email:
dyr.medyczny@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Z-ca Dyrektora ds. organizacji i jakości
Prokurent
Katarzyna Śmiałek-Kędzia
Telefon 459 595 112
email:
pelnomocnik@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Naczelna Pielęgniarka
Małgorzata Wróbel
Telefon 459 595 112
email:
naczelna@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Pielęgniarka Epidemiologiczna
Natalia Piekielna
Telefon 459 595 112
email:
epidemiologia@pcm-nzoz-wieruszow.pl