Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. NZOZ  Szpitala Powiatowego w Wieruszowie informuje, że dysponuje wolnymi  miejscami do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pediatrii dla lekarzy rezydentów pod kierunkiem specjalisty w dziedzinie pediatrii dr n. med. Małgorzaty Ruczki. Proponujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia z wynagrodzeniem wyższym niż gwarantowane przez Ministerstwo Zdrowia 

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z . o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zatrudni:

27.07.2021

Ratowników medycznych do pracy w zespołach wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego typu „P”, zlokalizowanych w Wieruszowie, Sokolnikach
i Złoczewie. Forma zatrudnienia, umowa cywilnoprawna, wynagrodzenie 40 zł / godzinę.

Oferty proszę składać osobiście w sekretariacie szpitala przy ul. Warszawskiej 104, elektronicznie na adres e-mailowy sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl Dodatkowych  informacji  udzieli dział kadr szpitala telefonicznie pod nr 609 131 770.

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z . o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zatrudni:

– lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na stanowiska:
– ordynatora oddziału chorób wewnętrznych,
– lekarza asystenta oddziału chorób wewnętrznych
Mile widziany zespół lekarzy do prowadzenia oddziału chorób wewnętrznych wraz z obsadą dyżurów medycznych, warunki zatrudnienie do uzgodnienia, wynagrodzenie do uzgodnienia.
Oferty proszę składać  osobiście w sekretariacie szpitala przy ul. Warszawskiej 104, elektronicznie na adres e-mailowy sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl   
Dodatkowe  informacje  można uzyskać telefonicznie pod nr 609 131 770

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z . o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zatrudni:lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na stanowiska:

– ordynatora oddziału chorób wewnętrznych,
– lekarza asystenta do pracy w oddziale chorób wewnętrznych,

Preferowane warunki zatrudnienia umowa cywilnoprawna – kontrakt, wynagrodzenie do negocjacji, możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń. Możliwość zbudowania zespołu lekarskiego. Oddział funkcjonuje w oparciu o standardy jakościowe i akredytacyjne, specjalistyczny sprzęt i doświadczony personel pielęgniarski i pomocniczy. Możliwość najmu mieszkania.

Oferty prosimy składać e- mailowo na adres: sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl
lub osobiście w sekretariacie szpitala przy ul. Warszawskiej 104
Informacje na temat zatrudnienia można uzyskać pod nr tel. 609 131 770

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z . o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zatrudni:


lekarzy specjalistów do pracy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej:
ginekologa położnika, chirurga ogólnego,

W oddziale pediatrycznym: ordynatora oddziału oraz lekarzy do pełnienia dyżurów medycznych,

Kontakt: telefoniczny 609 131 770,  e-mailowy: kadry@pcm-nzoz-wieruszow.pl, lub osobisty
w dziale kadr szpitala przy ul. Warszawskiej 104