Certyfikat ISO


Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o. o. Szpital Powiatowy w Wieruszowie przeszedł audit ponownej certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania

W dniach 11-13.09.2022 r. Szpital przeszedł audit ponownej certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013

Zgodnie z obowiązującymi standardami auditowane obszary zostały uznane za efektywne, czego potwierdzeniem jest przyznany Szpitalowi certyfikat.

 Prezes Zarządu Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego

Eunika Adamus

Pełnomocnik Zarządu ds. organizacji i jakości

Katarzyna Śmiałek-Kędzia