Zatrudnimy lekarzy

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z  o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zatrudni lekarzy uchodźców z Ukrainy spełniających warunki do uzyskania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Nocnej Pomocy Lekarskiej. Zapraszamy do kontaktu  osobistego w sekretariacie szpitala przy ul. Warszawskiej 104, elektronicznie na adres emailowy sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl   Dodatkowe  informacje  można…

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

 Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie ogłasza nabór na stanowisko:  Pielęgniarki oddziałowej oddziału chorób wewnętrznych Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należeć: organizowanie prawidłowego toku pracy i nadzorowanie pod względem fachowym  i etycznym pracy personelu pielęgniarskiego oddziału chorób wewnętrznych, koordynowanie i nadzór merytoryczny zadań wykonywanych przez podległy personel medyczny i…

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z . o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zatrudni: Ratowników medycznych

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z . o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zatrudni: Ratowników medycznych

Ratowników medycznych do pracy w zespołach wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego typu „P”, zlokalizowanych w Wieruszowie, Sokolnikachi Złoczewie. Forma zatrudnienia, umowa cywilnoprawna, wynagrodzenie 40 zł / godzinę. Oferty proszę składać osobiście w sekretariacie szpitala przy ul. Warszawskiej 104, elektronicznie na adres e-mailowy sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl Dodatkowych  informacji  udzieli dział kadr szpitala telefonicznie pod nr 609 131 770.