Powiatowe Centrum Medyczne sp. z . o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zatrudni: Ratowników medycznych

Ratowników medycznych do pracy w zespołach wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego typu „P”, zlokalizowanych w Wieruszowie, Sokolnikach
i Złoczewie. Forma zatrudnienia, umowa cywilnoprawna, wynagrodzenie 40 zł / godzinę.

Oferty proszę składać osobiście w sekretariacie szpitala przy ul. Warszawskiej 104, elektronicznie na adres e-mailowy sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl Dodatkowych  informacji  udzieli dział kadr szpitala telefonicznie pod nr 609 131 770.