Ogłoszenie o naborze na stanowisko pielęgniarki oddziałowej


 
Zarząd
 Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie ogłasza nabór na stanowisko
:
 

 
Pielęgniarki oddziałowej oddziału chorób wewnętrznych

 1. Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należeć:
 • organizowanie prawidłowego toku pracy i nadzorowanie pod względem fachowym
   i etycznym pracy personelu pielęgniarskiego oddziału chorób wewnętrznych,
 • koordynowanie i nadzór merytoryczny zadań wykonywanych przez podległy personel medyczny i pomocniczy,
 • współudział w ustalaniu standardów opieki pielęgniarskiej,
 • współudział w organizowaniu adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 • opracowanie przepływu informacji w zakresie pracy podległego personelu,
 • prowadzenie odpraw, zebrań, szkoleń wewnętrznych
 • przedstawianie wniosków związanych z wykonywaniem świadczeń medycznych przez podległy zespół pracowników,
 • dbałość o należyty stan sanitarno-higieniczny i przeciwdziałanie powstawaniu zakażeń wewnątrzszpitalnych.

 

 1. Zapraszamy do aplikowania osoby, które:
 2. posiadają:
 • wykształcenie wyższe w zawodzie pielęgniarki,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • mile widziane studia podyplomowe, specjalizacje, kursy, zwłaszcza w zakresie organizacji i zarządzania,
 • doświadczenie w nadzorze nad zespołem pracowników,
 • znajomość zasad organizacji pracy personelu pielęgniarskiego i pomocniczego,
 • planowania i rozliczania czasu pracy,
 • bardzo dobrą umiejętność obsługi komputera.
 1. cechuje:
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność nadzoru nad organizacją pracy podległego personelu,
 • zorientowanie na wysoki standard obsługi pacjenta,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

 

 1. Ze swojej strony możemy zaoferować:
 • ciekawą, pełną wyzwań zawodowych pracę w zgranym zespole,
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • realny wpływ na organizację i zasady działania oddziału chorób wewnętrznych
   w zakresie pionu pielęgniarskiego,
 • możliwość dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pracę od poniedziałku do piątku w systemie jednozmianowym (bez nocy i świąt).

Oferty składać osobiście w sekretariacie Szpitala w Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 104,
 elektronicznie na adres sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
 PCM Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy  ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2022r.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.