|

Zmiana nazwy Szpitala

Od dnia 14.10.2022 r. obowiązuje nowa nazwa wieruszowskiego szpitala – Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. Szpital Powiatowy. Z dotychczasowej nazwy usunięto sformułowanie „nzoz”. Jak wyjaśnia Prezes Zarządu – Dyrektor Szpitala – decyzja o dokonaniu zmiany nazwy wynikała
z faktu, że nie ma już obowiązku prawnego zamieszczania w  nazwie szpitala będącego spółką określenia „niepubliczny zakład opieki zdrowotnej”. Taki wymóg istniał w momencie, gdy w 2008 r. w miejsce istniejącego SPZOZ była tworzona spółka. Sformułowanie ”nzoz” sugerowało pacjentom, że szpital jest podmiotem niepublicznym-prywatnym. PCM jest Spółką ze 100% udziałem jednostki samorządu terytorialnego i Szpitalem posiadającym kontrakt z NFZ, w którym realizowane są przede wszystkim świadczenia finansowane ze środków publicznych