Wyróżnienie dla Szpitala


W dniu 15.01.2021 r. Prezes Zarządu PCM odebrała z rąk przedstawiciela Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców nagrodę dla Menedżera Roku 2020 i Firmy Roku 2020 r. Nagrody zostały przyznane w związku z udziałem PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w plebiscycie realizowanym w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość.

Rada Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele patronów honorowych, organizacji branżowych, izb handlowych i organizatorów, po wnikliwej ocenie i zgodnie
z przyjętą procedurą, wyłoniła Laureatów Programu wśród których znalazł się również nasz Szpital wraz z Panią Prezes Euniką Adamus.