Terapia metodą Bobath dla dorosłych w Dziale Rehabilitacji PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie kolejny raz poszerza zakres oferowanych zabiegów rehabilitacyjnych. Personel Działu Rehabilitacji podniósł kwalifikacje i zdobył uprawnienia do prowadzenia terapii metodą Bobath dla dorosłych

Metoda Bobath jest uważana za jedną z wiodących metod terapeutycznych w rehabilitacji osób dorosłych z deficytami neurologicznymi tj pacjentów neurologicznych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego po udarze mózgu czy urazach mózgowo- czaszkowych.

Koncepcja Bobath to badanie i terapia pacjentów z zaburzeniami centralnego układu nerwowego rozwiązujące problemy i zaburzenia funkcji, ruchu i tonusu mięśniowego. W koncepcji kładzie się szczególny nacisk na normalizację napięcia mięśni odpowiadających za prawidłową postawę i prawidłowy wzorzec ruchu.

Celem terapii w koncepcji Bobath jest optymalizacja wszystkich funkcji poprzez poprawę kontroli postawy i torowanie selektywnego ruchu.

Z oferty pakietu rehabilitacyjnego naszego szpitala można skorzystać zarówno w ramach świadczeń NFZ jak i komercyjnie.