Szpital otrzymał z Agencji Rezerw Materiałowych ogrzewany kontener


Szpital otrzymał z Agencji Rezerw Materiałowych ogrzewany kontener

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w dniu 12.01.2021 r. otrzymało z Agencji Rezerw Materiałowych ogrzewany kontener. Kontener został ustawiony na terenie parkingu Szpitala. Jest on wykorzystywany przez ratowników medycznych, którzy przeprowadzają w nim dezynfekcję oraz przebierają się z odzieży ochronnej po powrocie z wyjazdów do pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem. Druga część kontenera jest wykorzystywana przez pracowników Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej obsługujących punkt pobrań wymazów w kierunku COVID-19.