| |

Szpital otrzymał dofinansowanie na zakup ambulansu dla ZRM

W dniu 11.10.2023 r. do Szpitala dotarła informacja, iż złożony kilka tygodni temu wniosek o przyznanie dofinansowania na zakup ambulansu dla ZRM został rozpatrzony pozytywnie. Ze środków Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego, Szpital otrzyma 600.000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup karetki wraz z wyposażeniem dla ZRM.

Dzięki tym środkom uda się wymienić drugi z trzech ambulansów – jeden został już zakupiony w tym roku ze środków własnych Szpitala.