|

Zatrzymaj licznik nieodwołanych wizyt

#ODWOLUJE#NIEBLOKUJE

Zatrzymaj licznik nieodwołanych wizyt

Dołączyliśmy do kampanii społecznej #ODWOLUJE#NIEBLOKUJE, której inicjatorem jest Centrum Medyczne CMP.

Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem nieodwoływania wizyt przez pacjentów.

Wg danych NFZ w ciągu roku takich wizyt jest aż 17 mln.

Chociaż wydaje się to oczywiste, to jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego,
że w miejsce pacjenta, który nie przyjdzie na wizytę pomoc może otrzymać inny chory. Brakuje społecznej odpowiedzialności za zdrowie innych osób oraz świadomości, że przekłada się to na dostępność specjalistów. Pacjentów, którzy chcą się dostać do lekarza jest bardzo wielu. A biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce na 1000 osób przypada 2,38 lekarzy, każda wizyta jest na wagę złota.

Przyczyn nieodwoływania wizyt jest wiele – zapominanie o umówionym terminie, sytuacje losowe, rezerwowanie wizyt w kilku miejscach. Problem stanowią również pacjenci, którzy korzystają z systemu opieki zdrowotnej, ale nie czują się jego uczestnikiem – nie uważają, że powinni informować placówki o rezygnacji z wizyty.

Celem inicjatywy jest uświadomienie problemu pacjentom oraz wypracowanie karty dobrych praktyk, w której znajdą się rozwiązania ułatwiające kontakt z placówkami medycznymi i usprawniające proces rezygnacji z wizyty.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://odwolujenieblokuje.pl/