| |

Otwarcie Pracowni RTG

W dniu 14.09.2023 r. w PCM sp. z o.o. Szpital Powiatowy odbyło się oficjalne przekazanie do użytkowania zmodernizowanej Pracowni Diagnostyki Obrazowej i nowego aparatu RTG. W spotkaniu uczestniczyła Dyrekcja Szpitala wraz z kierownikami komórek organizacyjnych, Pan Stefan Pietras Starosta Wieruszowski oraz przedstawiciel wykonawcy Pan Paweł Cebulak.

Inwestycja kosztowała prawie 1,3 mln zł i została sfinansowana z zysku, który udało się wypracować w Spółce.

Dotychczasowy aparat miał już 15 lat i działał przy wykorzystaniu płyt fosforowych i skanera – była to radiologia pośrednia. Nowy aparat wykonuje zdjęcia na zasadzie radiologii bezpośredniej. – Dzięki temu zdjęcia RTG są dużo lepszej jakości, a co najważniejsze pacjent otrzymuje niższą niż dotychczas dawkę promieniowania – podkreśla Sylwia Lary – Grzesiak, Koordynator Pracowni Diagnostyki Obrazowej.