Certyfikat ISO


Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy

w Wieruszowie przeszedł audit nadzoru nad certyfikowanym systemem zarządzania

W dniach 15-16.09.2021 r. PCM Sp. z o. NZOZ Szpital Powiatowy przeszedł audit nadzoru nad certyfikowanym systemem zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013

Zgodnie z obowiązującymi standardami auditowane obszary zostały uznane za efektywne, czego potwierdzeniem jest posiadany przez PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy certyfikat. Certyfikat jest ważny do dnia 22.09.2022 r.

Prezes Zarządu Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego

Eunika Adamus

Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości

Katarzyna Śmiałek-Kędzia