Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia


Na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Minister Zdrowia udzielił akredytacji Powiatowemu Centrum Medycznemu sp. z o. o. Szpital Powiatowy w Wieruszowie w zakresie działalności zakładu leczniczego – Oddziały Szpitalne. 

W dniach 30.11., 01.12. i 02.12. 2022 r. w Szpitalu odbyła się wizyta akredytacyjna, podczas której audytorzy poddali bardzo dokładnej weryfikacji wszystkie dziedziny działalności  Szpitala – przede wszystkim proces leczenia, diagnostyki, epidemiologii, farmakoterapii, a także te związane z żywieniem oraz organizacją i zarządzaniem.  Ponadto dokonali przeglądu dokumentacji medycznej z ostatnich trzech lat. Podczas przeglądu akredytacyjnego oceniane są m.in. ciągłość opieki, prawa pacjenta, opieka nad pacjentami, kontrola zakażeń, diagnostyka, bezpieczeństwo pacjenta oraz zarządzanie placówką.

Według danych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia certyfikat akredytacyjny aktualnie ma 170 szpitali, w tym 9 w województwie łódzkim (dane z lutego 2023 r.)