Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia


Na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Minister Zdrowia udzielił akredytacji Powiatowemu Centrum Medycznemu Sp. z o.o. NZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Wieruszowie w zakresie działalności Oddziałów Szpitalnych. 

W dniach 21-23 marca 2018 r. w Szpitalu odbyła się wizyta akredytacyjna, podczas której audytorzy poddali bardzo dokładnej kontroli wszystkie dziedziny działalności  Szpitala – przede wszystkim proces leczenia, diagnostyki, epidemiologii, farmakoterapii, a także te związane z żywieniem oraz organizacją i zarządzaniem.  Ponadto dokonali przeglądu dokumentacji medycznej na pół roku wstecz. Podczas przeglądu akredytacyjnego oceniane są m.in. ciągłość opieki, prawa pacjenta, opieka nad pacjentami, kontrola zakażeń, diagnostyka, bezpieczeństwo pacjenta oraz zarządzanie placówką.

Według danych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia certyfikat akredytacyjny aktualnie mają 204 szpitale, w tym 10 w województwie łódzkim (dane z sierpnia 2018 r.)