Podziękowania

Chciałam w imieniu mojej mamy Marii Wójciak i moim serdecznie podziękować za opiekę i leczenie.Jestem wdzięczna panu ordynatorowi i pozostałym lekarzom za profesjonalne podejście , szybką reakcję i sprawną opiekę. W imieniu mojej mamy chciałam również podziękować wszystkim pielęgniarkom , które włożyły dużo serca w opiekę za uśmiech i dobre słowo a również za poczucie bezpieczeństwa.Pani…

Zapytanie Ofertowe

na ” Dostawę artykułów spożywczych do Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Arkusz cenowy – mięso Arkusz cenowy – nabiał Arkusz cenowy – pieczywo Zestawienie i porównanie ofert Oświadczenie w sprawie bezstronności Zawiadomienie…

Zatrudnimy lekarzy

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z  o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zatrudni lekarzy uchodźców z Ukrainy spełniających warunki do uzyskania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Nocnej Pomocy Lekarskiej. Zapraszamy do kontaktu  osobistego w sekretariacie szpitala przy ul. Warszawskiej 104, elektronicznie na adres emailowy sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl   Dodatkowe  informacje  można…

Hospicjum pomoże ukoić ból

Osoby cierpiące na nowotwór i inne przewlekłe choroby, wymagające fachowej opieki medycznej, znajdą odpowiednią pomoc w stacjonarnym hospicjum w Wieruszowie. Nowy oddział funkcjonuje w Powiatowym Centrum Medycznym od 1 lutego 2022 r. Obecnie są wolne miejsca. Wystarczy skierowanie na Narodowy Fundusz Zdrowia. 90% pacjentów oddziału stanowią osoby z zaawansowaną chorobą nowotworową, u których wyczerpano możliwości…

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

 Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie ogłasza nabór na stanowisko:  Pielęgniarki oddziałowej oddziału chorób wewnętrznych Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należeć: organizowanie prawidłowego toku pracy i nadzorowanie pod względem fachowym  i etycznym pracy personelu pielęgniarskiego oddziału chorób wewnętrznych, koordynowanie i nadzór merytoryczny zadań wykonywanych przez podległy personel medyczny i…