Szanowni Pacjenci!

Pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług medycznych świadczonych w naszym szpitalu. Opinia ta jest nam niezbędna do tego, by stale się doskonalić oraz wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety poprzez wybór odpowiedzi zgodnej z Państwa odczuciami. Ankieta jest anonimowa.
Wypełnienie ankiety polega na zaznaczeniu jednej odpowiedzi - ocena zła, ocena słaba, ocena dobra, ocena bardzo dobra, będą odpowiedzi tak /nie / nie dotyczy.

PRZYJĘCIE DO SZPITALA
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
1. Proszę ocenić czas oczekiwania na personel Izby Przyjęć
2. Proszę ocenić życzliwość i uprzejmość personelu pielęgniarskiego Izby Przyjęć
3. Proszę ocenić życzliwość i uprzejmość personelu lekarskiego Izby Przyjęć
4. Ogólna ocena przyjęcia do szpitala poprzez Izbę Przyjęć

POBYT W ODDZIALE
5. Jak Pan/Pani ocenia zakres otrzymanych informacji o oddziale (topografia, rozkład dnia, informacje o dyżurce lekarskiej, pielęgniarskiej, odwiedzinach itp.)?
6. Jak Pan/Pani ocenia czystość sal chorych ?
7. Jak Pan/Pani ocenia czystość łazieniek ?
8. Jak Pan/Pani ocenia temperaturę podawanych posiłków ?
9. Jak Pan/Pani ocenia jakość podawanych posiłków (smak, ilość)?

OPIEKA LEKARSKA
10. Jak Pan/Pani ocenia uprzejmość, życzliwość lekarzy?
11. Proszę ocenić zakres informacji przekazywanych przez lekarza dotyczących przebiegi choroby, badań itp.
12. Proszę ocenić czy lekarz rozmawiał z Panem/Panią w sposób zrozumiały
13. Proszę ocenić dostępność lekarza w razie potrzeby

OPIEKA PIELĘGNIARSKA
14. Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość, życzliwość pielęgniarek?
15. Proszę ocenić zakres informacji przekazywanych przez pielęgniarkę dotyczących zabiegów pielęgniarskich
16. Jak ocenia Pan/Pani szybkość reagowania na wezwanie o pomoc?

PRAWA PACJENTA
17. Czy otrzymał/a Pan/Pani infojmacje o prawach pacjenta?

WYPIS
19. Proszę ocenić zakres otrzymanych informacji dotyczących dalszego postępowania po hospitalizacji.
20. Ogólna ocena szpitala
23. Płeć
25. Wykształcenie
26. Którego z oddziałów był/a Pan/Pani pacjentem/ką?