Wymazowy Punkt Pobrań Materiału Biologicznego typu Drive&Go-Thru pod kątem COVID-19

  • Punkt Pobrań działa przy ul. Warszawskiej 104 w Wieruszowie na terenie parkingu szpitalnego, w kontenerze znajdującym się przy budynku A, przy wyjeździe  z parkingu (przed szlabanem wyjazdowym).
  • Materiał biologiczny od osób zgłaszających się do punktu pobrań jest pobierany od poniedziałku do niedzieli w godz. 12.00 – 14.00
  • Do punktu pobrań należy udać się własnym transportem – samochodem. Osoby, które nie posiadają własnego środka transportu powinny o tym poinformować lekarza, który zleca im wykonanie badanie. Wówczas skierowana zostanie do nich karetka wymazowa.
  • W celu uzyskania inf. prosimy o kontakt pod numerem tel. 519 062 515. Numer telefonu jest czynny w w/w dniach i godzinach.